Bliv klædt på til at forebygge vold, trusler og krænkelser i din virksomhed

Selvtesten giver jer et overblik over, hvor jeres virksomhed kan sætte ind, og de interaktive værktøjer giver jer skræddersyede løsninger.

ALT ER GRATIS OG LIGE TIL AT GÅ I GANG MED
Vi kan ikke helt undgå konflikter, og det skal vi heller ikke – vi skal blot sørge for, at de
ikke får lov at udvikle sig til noget, som er uhensigtsmæssigt for arbejdspladsen eller for den enkelte medarbejder.

KOM I GANG MED TESTEN

Tag testen på kun 10 minutter og få en skræddersyet tilstandsrapport for jeres virksomhed samt gode råd og anbefalinger til, hvordan I bedst muligt kan arbejde hen imod et arbejdsliv fri for vold, trusler eller andre krænkelser

Om ’Job Uden Konflikter’

’Job Uden Konflikter’ er et gratis tilbud til ledere i private små og mellemstore virksomheder, som ønsker at tage hånd om deres medarbejderes psykiske arbejdsmiljø og risiko for konflikter med vold, trusler eller andre krænkende handlinger fra udefrakommende. Produkterne er udviklet af CERTA Intelligence & Security med økonomisk støtte fra Velliv Foreningen, hvilket betyder at alle produkter på hjemmesiden stilles gratis til rådighed.

Testen og værktøjerne har fokus på de eksterne risici – dvs. risikoen fra udefrakommende. Det kan være i mødet med kunder, klienter, patienter, underleverandører, borgere, samarbejdspartnere mv.  Konflikter internt på arbejdspladsen kollegaer imellem kræver andre indsatser.

Testen

Tag testen ’Job Uden Konflikter’, som på baggrund af jeres svar genererer en tilstandsrapport og anbefalinger for virksomheden.

Værktøjer

Prøv værktøjerne, der kan hjælpe jeres virksomhed til bedre at forebygge og håndtere risikoen for vold, trusler eller andre krænkende handlinger. Værktøjsskabelonerne ligger klar til at blive udfyldt.

Vidensportalen

Søg i Vidensportalen efter viden om blandt andet forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret vold, trusler eller andre krænkelser.

Initiativet bag

’Job Uden Konflikter’ er udviklet af CERTA Intelligence & Security med økonomisk støtte fra Velliv Foreningen.

Hvorfor skal i investere i arbejdsmiljøet?

Der er en sammenhæng mellem et godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær. Desuden er det sådan, at jo mere man trives, desto mere producerer man. Mange virksomheder gør i dag allerede en stor indsats for at nedbringe sygefravær og fremme mental sundhed. Undersøgelser viser, at de virksomheder, der arbejder systematisk med at forbedre arbejdsmiljøet, har et markant lavere sygefravær end de virksomheder, der først handler, når de ansatte er blevet syge.

Hvis I prioriterer arbejdsmiljøet og arbejder systematisk med blandt andet at forebygge vold, trusler eller andre krænkelser, forbedres den generelle trivsel på arbejdspladsen. Desuden vil de ansatte være rustet til at forblive professionelle, også når tingene bliver vanskelige.

Projektets tilknyttede følgegruppe har blandt andre bestået af: