Tilbage Start forfra

Velkommen

Velkommen til testen ’Job Uden Konflikter’. Testen er udviklet til ledere, men kan med fordel tages i samråd med en arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsperson. Vælg den svarmulighed, der kendetegner jeres virksomhed bedst. Testen er anonym, og besvarelser og resultater slettes i onlinesystemet, når testen afsluttes.

Tag testen på kun 10 minutter, og få genereret en gratis rapport, som viser præcis, hvor og hvordan I bør arbejde videre med at forebygge og håndtere arbejdsrelateret vold, trusler og andre krænkelser.

Før I går i gang...

… med at svare på spørgsmålene, er det vigtigt, at I har styr, hvad vi mener, når vi skriver ’vold, trusler og andre krænkelser’. Her læner vi os op ad Arbejdstilsynets definition:

Vold kan optræde både som fysisk og psykisk vold. Ved fysisk vold er der tale om aktivt påført vold som fx slag, spark, bid eller knivstik. Ved psykisk vold er der tale om episoder, hvor medarbejderne bliver udsat for trusler om vold, ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelse eller diskriminerende udsagn. Trusler kan også udtrykkes uden ord – fx med knyttede næver. Psykisk vold kan også udøves elektronisk via fx sms, e-mail og hjemmesider.

Både fysisk vold og trusler kan medføre en lang række fysiske og psykiske reaktioner. De kan opstå uanset, om medarbejderen er kommet fysisk til skade eller ej.

Arbejdsrelateret vold kan både forekomme i og uden for arbejdstiden og –pladsen.

Fokus på udefrakommende:

Testen og værktøjerne har fokus på de eksterne risici – dvs. risikoen fra udefrakommende. Det kan være i mødet med kunder, klienter, patienter, underleverandører, borgere, samarbejdspartnere mv.


Svar på en række spørgsmål.


Få genereret en tilstandsrapport med gode råd og anbefalinger på baggrund af svarene.


Benyt jer af de værktøjer, som er relevante for jer.

START TESTEN