Handleplan

Vold, trusler og krænkelser fra udefrakommendeHvorfor skal vi have en handleplan?

Det er vigtigt at have en handleplan for alle identificerede risici i jeres virksomhed - også selvom de aldrig er sket før. Den dag, de sker, bør I og jeres ansatte nemlig være forberedte.

En handleplan dækker det forebyggende arbejde, konflikthåndteringen samt efterbehandlingen af en hændelse. I sin færdige tilstand bør denne handleplan placeres tilgængeligt for alle ansatte, og man skal sørge for, at alle har læst den.

Denne skabelon er bygget op med en ”før-under-efter”-struktur, og I kan redigere og slette alle elementer, lige som det passer, sådan at I får en helt skræddersyet handleplan, som dækker jeres virksomheds behov.

Vi har hjulpet jer på rette vej med standardformuleringer som inspiration til, hvad man typisk har med i en handleplan. I kan udfylde tekstboksene med det, som er relevant for jeres virksomhed og slette de sætninger og punkter, som ikke giver mening for jer.

En handleplan skal tage højde for:

Hvad skal man have styr på inden en konflikt?
Hvordan handler man under og lige efter en konflikt?
Hvordan støtter man den ramte ansatte og bliver bedre til næste gang?

Brug af værktøjet

Udfyld, slet og tilføj tekst og andre elementer i værktøjet og gem undervejs ved at trykke på den orange knap nederst til venstre. Når du er færdig og tilfreds med indholdet, kan du trykke ’Gem som PDF’ for at downloade en kopi af din handleplan. Husk, at indholdet ikke gemmes, hvis du forlader siden.

Indsæt firmanavn & dato

Hvem har ansvaret for at opdatere handleplanen?

1. Før konflikten – Det forebyggende arbejde

Job Uden Konflikter har defineret vold, trusler og krænkelser som hændelser hvor en ansat bliver udsat for en aktivt påført voldshandling i forbindelse med deres arbejde; trusler mod de ansattes sikkerhed, herunder om vold, fysisk hærværk, eller trusler der vedrører de ansattes familie; og intimiderende eller nedværdigende adfærd mod en person. Husk, at trusler og krænkende adfærd også kan udøves digitalt, f.eks. via mail eller sociale medier.
Hvis ikke I har lavet en risikovurdering endnu, bør I gøre dette først. Uden kortlægning og vurdering af de risici, jeres ansatte møder, giver det ikke mening at lave en handleplan, da I ikke ved, hvilke hændelser er mest relevante at dække. I finder en skabelon til at lave en risikovurdering her.
Du kan slette og tilføje punkter, som det passer. For at tilføje et punkt, skal du blot trykke ’enter’.

2. Under konflikten - Konflikthåndteringsprocedure

Vold, trusler og krænkelser også kan forekomme uden for arbejdspladsens faste rammer og tid. Overvej, om I også skal lave en procedure for sådanne situationer.
Du kan slette og tilføje punkter, som det passer. For at tilføje et punkt, skal du blot trykke ’enter’.


BFA Velfærd og Offentlig Administration har lavet en plakat med råd til psykisk førstehjælp. Se den her.

Gives umiddelbart efter en voldsom hændelse

Skab tryghed og ro og vis omsorg.
Spørg ind til hændelsen og accepter alle følelser. Giv plads til gråd. Undgå at tale om dine egne oplevelser, joke/bagatellisere, bebrejde.
Ledsag efter behov din kollega hjem eller på skadestuen. Kontakt pårørende. Lad dem ikke være alene.

3. Efter konflikten – Opfølgning og læring

Du kan overveje at oprette en mappe til dokumentationsfiler, hvor også registreringsskemaer kan gemmes.
Der skal være helt klare retningslinjer for, hvilke hændelser I registrerer, og hvilke I ikke registrerer. I nogle virksomheder vil der være en regel om, at alt der går over den ansattes egen grænse skal registreres. I andre virksomheder vil der være nogle på forhånd definerede hændelser, som altid skal registreres og andre, som aldrig skal. Bestem jer for, hvilken slags virksomhed I er og husk at kommuniker det ud til alle de ansatte.
Du kan slette og tilføje punkter, som det passer. For at tilføje et punkt, skal du blot trykke ’enter’.

Opfølgning: den ramte

Opfølgning: øvrige ansatte

Husk, at risikovurderingen og handleplanen skal evalueres og justeres på baggrund af aktuelle hændelser, minimum en gang årligt eller efter hændelser, der falder uden for normalbilledet. Det, I eksempelvis bør forholde jer til, er: