Tilbage Start forfra
2%

Kultur og sport

Jeres virksomhed arbejder inden for branchen ’kultur og sport’. Denne branche dækker over en række vidt forskellige virksomheder og stillinger, der kan have forskellige oplevelser med krænkelser, trusler og vold. Det kan være lige fra træneren i en lokal sportsklub, der bliver overfuset til en kamp, til billetkontrolløren i et teater eller fitnessinstruktøren i træningscenteret, som bliver truet eller krænket af en kunde eller gæst. Uanset situationen kan det være en alvorlig kilde til stress og andre psykiske reaktioner, som kan og bør forebygges.

I denne branche vil ’udefrakommende’ typisk være foreningsmedlemmer.

Hvor mange ansatte er der i virksomheden?
(Med ’ansatte’ menes der også deltidsansatte, praktikanter og lignende)