Tilbage Start forfra
2%

Hospitaler og klinikker

I jeres branche, ’hospitaler og klinikker’, er der generelt en højere risiko for, at de ansatte bliver udsat for voldelige, truende eller krænkende hændelser i deres daglige arbejde end i andre brancher, der ikke har samme kontakt med udefrakommende. Det skyldes, at der kan være særlige risici forbundet med at håndtere mange forskellige mennesker i løbet af en arbejdsdag, og at risikoen for at skulle håndtere personer, som er psykisk ustabile eller påvirket af alkohol, medicin eller euforiserende stoffer er højere i denne branche. Netop med disse grupper af mennesker skal der udvises større agtpågivenhed i forebyggelsen og håndteringen af konflikter med vold, trusler eller anden krænkende adfærd.

I denne branche kan ’udefrakommende’ eksempelvis være patienter eller kunder på klinikker eller hospitaler. Det kan også være pårørende til dem.

Hvor mange ansatte er der i virksomheden?
(Med ’ansatte’ menes der også deltidsansatte, praktikanter og lignende)