Tilbage Start forfra
2%

Fremstillings- og produktionsvirksomhed

I jeres branche, ’fremstillingsvirksomhed’, er der en lavere risiko for at de ansatte bliver udsat for voldelige, truende eller krænkende hændelser, end i erhverv som psykiatrien eller vagtbranchen. Da der ikke er lige så meget kundekontakt i denne branche som i mange andre brancher, udsættes de ansatte i mindre grad for voldelige hændelser i forbindelse med udførelsen af arbejdet. Det betyder dog ikke, at de ansatte i branchen ikke kan udsættes for trusler eller krænkelser af kunder eller borgere, som er utilfredse med virksomhedens arbejde. Alt efter, hvad virksomheden beskæftiger sig med, kan der være borgere, der er modstandere af produktionen. I den forbindelse vil det i højere grad være virksomheden og ikke den enkelte ansatte, som oplever uønsket opmærksomhed.

I denne branche vil ’udefrakommende’ typisk være borgere og samarbejdspartnere.

Hvor mange ansatte er der i virksomheden?
(Med ’ansatte’ menes der også deltidsansatte, praktikanter og lignende)