Tilbage Start forfra
2%

Dag- og døgninstitutioner og hjemmepleje

I jeres branche ’dag-, døgninstitutioner og hjemmepleje’, er kerneydelsen for virksomhederne forbundet med en tæt kontakt til mennesker, der skal hjælpes. Der kan i den forbindelse være en risiko for, at de ansatte i højere grad oplever hændelser med vold og trusler i deres dagligdag, end man gør i andre brancher, der ikke har samme tætte kontakt. Inden for branchen er der tidligere set eksempler på overfald og trusler på livet. Hændelser som disse kan medføre stress, depression og andre psykiske reaktioner hos den enkelte ansatte. Risikoen for at opleve vold, trusler og anden krænkende adfærd afhænger både af typen af institution, og hvem der arbejdes med.

I denne branche kan ’udefrakommende’ eksempelvis være beboere, patienter, børn og pårørende.

Hvor mange ansatte er der i virksomheden?
(Med ’ansatte’ menes der også deltidsansatte, praktikanter og lignende)