Tilbage Start forfra
2%

Bygge- og anlægsarbejde

I jeres branche ’bygge- og anlægsarbejde’, kan der i nogle virksomheder være en hård arbejdstone og –jargon, der kan medføre at eksempelvis trusler eller chikane ikke bliver taget alvorligt, eller er sværere at vurdere alvoren af. Generelt møder jeres ansatte mange forskellige mennesker i deres dagligdag og skal derfor kunne håndtere alle - også dem, der ikke altid er samarbejdsvillige. Det er derfor vigtigt, at I i jeres virksomhed er opmærksomme på at kunne forebygge og håndtere konflikter med vold, trusler eller anden krænkende adfærd i alle arbejdsopgaver.

I denne branche vil ’udefrakommende’ typisk være omkringværende borgere og samarbejdspartnere.

Hvor mange ansatte er der i virksomheden?
(Med ’ansatte’ menes der også deltidsansatte, praktikanter og lignende)