Tilbage Start forfra
2%

Vagt-, sikkerheds- og ambulancetjenester

Virksomheden arbejder inden for branchen ’vagt-, sikkerheds- og ambulancetjenester’. De ansatte i denne branche udsættes i højere grad end mange andre for trusler og direkte overfald og vold i forbindelse med deres arbejde. Dette er en alvorlig stressfaktor, som bør forebygges, således at den ansatte ikke, i værste fald, udvikler PTSD. Muligheden for til enhver tid under arbejdet at kunne kommunikere sikkert og have adgang til den nødvendige hjælp er afgørende for et sundt arbejdsmiljø.

I denne branche vil ’udefrakommende’ typisk være omkringværende borgere.

Hvor mange ansatte er der i virksomheden?
(Med ’ansatte’ menes der også deltidsansatte, praktikanter og lignende)