Tilbage Start forfra
2%

Undervisning

Jeres virksomhed er placeret inden for branchen ’undervisning’. Der er høje følelsesmæssige krav til personer, som arbejder i denne branche. At arbejde med mennesker stiller høje krav til ens indlevelsesevne, evnen til at rumme andre menneskers følelser, evnen til at håndtere eller skjule ens egne følelser og evnen til at tilpasse ens adfærd og kommunikation til andre mennesker. Høje følelsesmæssige krav kan være udviklende og give en høj grad af mening i arbejdet, hvis arbejdspladsen har de nødvendige forebyggende tiltag. I modsat fald kan høje følelsesmæssige krav være en belastning, der kan give stress og andre psykiske reaktioner. Tilrettelæg arbejdet, så de ansatte kan hente støtte fra kolleger og den nærmeste ledelse. Hav mulighed for overlevering mellem underviserne. Giv mulighed for tolkebistand og støtte til kulturforståelse ved arbejde med tosprogede elever, studerende og forældre.

I denne branche vil ’udefrakommende’ typisk være elever eller pårørende.

Hvor mange ansatte er der i virksomheden?
(Med ’ansatte’ menes der også deltidsansatte, praktikanter og lignende)