Tilbage Start forfra
2%

Transport og godshåndtering

I jeres branche, ’transport og godshåndtering’, har virksomheder typisk en stor kontaktflade, hvor man ikke nødvendigvis har opbygget nogen relation til de mennesker, man møder. Dette øger risikoen for at opleve hændelser med vold, trusler eller anden krænkende adfærd. Man kan være særligt udsat som for eksempel chauffør, hvor man ofte arbejder alene og ikke nødvendigvis hurtigt kan få hjælp af en kollega, eller hvis man har at gøre med kunder, som er påvirkede af alkohol eller andre euforiserende stoffer. Uanset situationen kan det være en alvorlig kilde til stress og andre psykiske reaktioner, som kan og bør forebygges.

I denne branche vil ’udefrakommende’ typisk være kunder eller omkringværende borgere, men det kan også være leverandører eller samarbejdspartnere.

Hvor mange ansatte er der i virksomheden?
(Med ’ansatte’ menes der også deltidsansatte, praktikanter og lignende)