Tilbage Start forfra
2%

Service og ejendom

For størstedelen af virksomhederne inden for denne branche er risikoen for fysisk vold lav. I alle brancher, der tilbyder en service, vil der dog altid være en risiko for utilfredse kunder og dermed hændelser med trusler og andre krænkelser. Det skyldes, at virksomheder i branchen typisk møder mennesker fra mange forskellige samfundslag. Fra ejendomsselskabet, der skal servicere et bredt udsnit af befolkningen og i nogle tilfælde overbringe kedelige nyheder om andres boligsituation, til rejsebureauet eller rengøringsfirmaet, hvis ansatte bliver overfuset af en utilfreds kunde. Uanset situationen kan det være en alvorlig kilde til stress og andre psykiske reaktioner, som kan og bør forebygges.

I denne branche vil ’udefrakommende’ typisk være kunder eller omkringværende borgere, men det kan også være leverandører eller samarbejdspartnere.

Hvor mange ansatte er der i virksomheden?
(Med ’ansatte’ menes der også deltidsansatte, praktikanter og lignende)