Tilbage Start forfra
2%

Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

I jeres branche, ”overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed”, er der generelt er en højere risiko for, at ansatte kan blive udsat for hændelser med vold, trusler og krænkelser end i andre brancher. Da virksomheder i branchen servicerer alle lag i samfundet og dermed skal håndtere mange forskellige kunder og gæster, vil trusler eller chikane mod den ansatte typisk finde sted i forbindelse med den fysiske og daglige kontakt, men er ikke begrænset hertil. Ansatte i branchen kan opleve at blive udsat for vold, trusler og anden krænkende adfærd i forbindelse med røveri- og tyveriepisoder. Alkoholpåvirkede kunder eller gæster udgør en større trussel for de ansatte, og den høje andel af deltids- og ufaglærte ansatte i branchen betyder, at mange ikke er rustet til at håndtere tilspidsede situationer.

I denne branche vil ’udefrakommende’ typisk være kunder eller gæster, men det kan også være leverandører eller samarbejdspartnere.

Hvor mange ansatte er der i virksomheden?
(Med ’ansatte’ menes der også deltidsansatte, praktikanter og lignende)