Tilbage Start forfra
2%

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser og IT

Jeres virksomhed arbejder inden for branchen ’liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser samt IT’. Denne branche dækker over en række vidt forskellige virksomheder med en bred opgaveportefølje, der kan have forskellige oplevelser med krænkelser, trusler og vold. Generelt er der en lav risiko for, at ansatte i denne branche bliver udsat for fysisk voldelige hændelser. Der kan dog stadigvæk være episoder af truende eller krænkende karakter. Fra advokaten, der yder juridisk bistand til en person, der efterfølgende truer ham, til konsulenten, der bliver truet af en kunde, som ikke er tilfreds med en service, til IT-servicemedarbejderen, der bliver overfuset i telefonen. Uanset situationen kan det være en alvorlig kilde til stress og andre psykiske reaktioner, som kan og bør forebygges.

I denne branche kan ’udefrakommende’ eksempelvis være kunder eller klienter.

Hvor mange ansatte er der i virksomheden?
(Med ’ansatte’ menes der også deltidsansatte, praktikanter og lignende)