Tilbage Start forfra
2%

Administration, organisationer og foreninger

Da virksomheder i jeres branche ’administration, organisationer og foreninger’, har mange forskelligartede arbejdsopgaver, vil nogle virksomheder være mere udsatte i forhold til vold, trusler og krænkelser end andre. Det gør sig særligt gældende, hvis I har fysisk kontakt med medlemmer eller kunder, som henvender sig til jer, fordi de befinder sig i en krise eller på anden måde søger hjælp og dermed kan være sårbare. Det kan eksempelvis være a-kasser, hjælpeorganisationer eller -foreninger, boligselskaber mv., der har en bred kontaktflade til medlemmer eller kunder. I denne branche kan der typisk være en højere risiko for at blive udsat for trusler og digital chikane end for fysisk vold.

I denne branche kan ’udefrakommende’ eksempelvis være medlemmer af foreninger og organisationer eller kunder til disse.

Hvor mange ansatte er der i virksomheden?
(Med ’ansatte’ menes der også deltidsansatte, praktikanter og lignende)